สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
PYONFE
e-SERVICE

บริการออนไลน์สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

ผู้บริหาร สกร.จังหวัดพะเยา


นางคนึงนิตย์ วันนิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา


นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
รองผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์


.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-12-01 02:46:58 1,055 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-11-30 10:55:17 1,072 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-11-25 06:20:46 1,071 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ยายน้อย...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-11-25 06:20:55 1,066 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หจก.วันสิริเซอร์วิส...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-12-01 02:54:34 1,067 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพะเยากรอบรูป...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2023-11-29 05:24:21 1,066 ครั้ง
ตารางจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมจดหมายข่าวของหน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัด


ข่าว : สกร.อำเภอภูกามยาว
ข่าวกิจกรรมของสถานศึกษในสังกัด

ข่าวกิจกรรมของ กศน.ตำบล ในสังกัด
สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา
สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

Web link ที่เกี่ยวข้อง
.
 footer