สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน

คู่มือจัดการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


คู่มือแผนการศึกษา ระดับชาติ


คู่มือแผนปฎิบัติงาน/ นโยบายจุดเน้น สนง.กศน. (ส่วนกลาง)


คู่มือการบริหารและปฎิบัติงาน กศน.อำเภอ


เรื่อง : คัมภีร์ กศน. 1...
( เข้าชม 1,536 ครั้ง)

เรื่อง : คัมภีร์ กศน. 2...
( เข้าชม 1,546 ครั้ง)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา


คู่มือหลักสูตร กศน. ที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
คู่มือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
คู่มือการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง
คู่มือการจัดการศึกษาที่น่าสนใจ


คู่มือจัดการศึกษาดีๆ


คู่มือปฎิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ


 footer