เรื่อง : การประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8 / 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8 / 2566

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1562 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2566 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8 / 2566 ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer