สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


ทำเนียบผู้บริหาร สกร. (ระดับสูง) 

ว่าง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

 
     

ว่าที่ ร.อ.วิสาร ปัญชุณห์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
รักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โทร 02-282-6711

ว่าที่เรือตรี ชูชีพ อรุณเหลือง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้
โทร. 02-281-6361

 

(ว่าง)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมกการเรียนรู้


 

 

.

สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา
สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา.
.
 footer