เรื่อง : กิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : กิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1566 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 13 กันยายน 2566 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ร้านไมอามี่ Seafood & Cafe โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาหารือการทำงานร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการอันจะนำไปสู่การประสานความร่วมมือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer