สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
PYONFE
e-SERVICE

บริการออนไลน์สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
ผู้บริหาร สกร.จังหวัดพะเยา


นางคนึงนิตย์ วันนิตย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา


นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร
รองผู้อำนวยการสำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์การแข่งขัน lnternational English Language O...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2024-04-15 04:38:11 49 ครั้ง
ทุุนการศึกษา Destination Australia ของรัฐบาลเครือรัฐออสเตร...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2024-04-15 13:17:32 1,543 ครั้ง
ทุนการศึกษา The Canada-ASEAN Scholarships and Educational ...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2024-04-15 13:17:31 1,537 ครั้ง

.
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2024-04-14 05:27:36 1,543 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2024-04-16 06:29:42 1,549 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ศศิพะเยา...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2024-04-13 11:35:29 1,539 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านดอกไม้ยายน้อย...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2024-04-13 11:35:08 1,550 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หจก.วันสิริเซอร์วิส...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2024-04-14 07:10:41 1,556 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ร้านพะเยากรอบรูป...
ผู้เข้าชมล่าสุด :
2024-04-15 08:24:26 1,548 ครั้ง
ตารางจัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมจดหมายข่าวของหน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัด


ข่าว : สกร.อำเภอภูกามยาว
ข่าวกิจกรรมของสถานศึกษในสังกัด

ข่าวกิจกรรมของ กศน.ตำบล ในสังกัด
สารสนเทศสำหรับสถานศึกษา
สารสนเทศภายในสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


Web link ที่เกี่ยวข้อง
.
 footer