เรื่อง : คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 และเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

E-book/คู่มือการดำเนินงาน   superadmin   1829 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer