เรื่อง : แนวทางการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : แนวทางการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ

E-book/คู่มือการดำเนินงาน   superadmin   1528 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

Download :    แนวทางการดำเนินงาน โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ (PDF 63.5 MB)

ประเภท :  แนวทางการดำเนินงาน คู่มือ

กลุ่มเป้าหมาย : กศน. ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 9 จังหวัด ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการทุนฯ 

สถานที่พิมพ์ : ลำปาง: ศิลปการพิมพ์ 

เดือน/ปีที่พิมพ์ : กันยายน 2565

ขนาดรูปเล่ม : A4

จำนวนหน้า :  104 หน้า (รวมปก)

เขียน/เรียบเรียง :  คณะกรรมการยกร่างแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ

รวบรวม : นายอธิวัฒน์ ทิพย์จักร์ ครูผู้ช่วย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

สาระสำคัญ/เนื้อหาโดยย่อ
สถาบัน กศน.ภาคเหนือร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดในพื้นที่โครงการ จัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ซึ่งเอกสารแนวทางเล่มนี้ ได้รวบรวมบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบในทุกระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ในพื้นที่เป้าหมายใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันขอบข่าย

 

เนื้อหา
ตอนที่ 1 บทนำ
ตอนที่ 2 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 3 แนวทางการดำเนินงาน
ตอนที่ 4 แนวทางการบริหารจัดการ


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer