เรื่อง : สรุปข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบ การเงิน บัญชี และพัสดุ หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงาน กศน. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : สรุปข้อตรวจพบ จากการตรวจสอบ การเงิน บัญชี และพัสดุ หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงาน กศน.

เอกสารกลุ่มงาน   1256010000   1567 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

สรุปข้อตรวจพบจากการตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสำนักงาน กศน.

ดาวน์โหลดเอกสาร


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer