ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลร่มเย็น


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางสาวปิยะพร บุญแรง
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลร่มเย็น
สกร.ตำบลร่มเย็น
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลร่มเย็น

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางสาวปิยะพร บุญแรง
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลร่มเย็น
: ถนน ตำบล ร่มเย็น อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา 56110
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 12 กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0913057319
E-Mail
: 1256030010@phusangnfe.com
: 0913057319
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลร่มเย็น


กิจกรรมของ สกร.ตำบลร่มเย็น
 footer