ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลฝายกวาง


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางศิริรัตน์ สุยะ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลฝายกวาง
นางจารุวรรณ รวมสุข
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
สกร.ตำบลฝายกวาง
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลฝายกวาง

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางศิริรัตน์ สุยะ
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลฝายกวาง หมู่10
: ถนน - ตำบล ฝายกวาง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา 56110
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0944956966
E-Mail
: 1256030008@phusangnfe.com
: 0944956966
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลฝายกวาง


กิจกรรมของ สกร.ตำบลฝายกวาง
 footer