ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลเวียง


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นายพนม อ่อนนวล
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลเวียง
สกร.ตำบลเวียง
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลเวียง

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นายพนม อ่อนนวล
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลเวียง หมู่ 7
: ถนน พิศาล ตำบล เวียง อำเภอ เชียงคำ จังหวัด พะเยา 56110
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 4 กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0857112819
E-Mail
: pnomat033@gmail.com
: 0857112819
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลเวียง

https://goo.gl/maps/2dpbCBsqnL2YenT48

กิจกรรมของ สกร.ตำบลเวียง
 footer