ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลนาปรัง


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางรัตติยา มณีชัย
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลนาปรัง
นางสาวอภิชญา เข็มขำ
ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
นางสาวิตรี บัณฑิต
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ
สกร.ตำบลนาปรัง
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลนาปรัง

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางรัตติยา มณีชัย
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลนาปรัง
: ถนน - ตำบล นาปรัง อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: ุ6 กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 082-1697797
E-Mail
: peepee1847@gmail.com
: 082-1697797
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลนาปรัง


กิจกรรมของ สกร.ตำบลนาปรัง
 footer