ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลงิม


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางดวงสมร ตาคำ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลงิม
นางสาวจีรวรรณ พันธุระ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
นางสาวิตรี บัณฑิต
ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครพื้นที่ปกติ
สกร.ตำบลงิม
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลงิม

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางดวงสมร ตาคำ
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลงิม
: ถนน - ตำบล งิม อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา 56140
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 15 กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 084-8064183
E-Mail
: mornnfe@gmail.com
: 084-8064183
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลงิม


กิจกรรมของ สกร.ตำบลงิม
 footer