ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลสันป่าม่วง


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นายญาณพัฒน์ ขัติยศ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลสันป่าม่วง
สกร.ตำบลสันป่าม่วง
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลสันป่าม่วง

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นายญาณพัฒน์ ขัติยศ
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลสันป่าม่วง
: ถนน - ตำบล สันป่าม่วง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 10 กิโลเมตร กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 086-4308823
E-Mail
: kunrayanapat22@gmail.com
: 086-4308823
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลสันป่าม่วง


กิจกรรมของ สกร.ตำบลสันป่าม่วง
 footer