ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลหงส์หิน


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางสาวอโนรัตน์ สักลอ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลหงส์หิน
สกร.ตำบลหงส์หิน
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลหงส์หิน

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางสาวอโนรัตน์ สักลอ
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลหงส์หิน
: ถนน - ตำบล หงส์หิน อำเภอ จุน จังหวัด พะเยา 56150
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 23 กิโลเมตร กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0870579466
E-Mail
: Anorat3321@gmail.com
: 0870579466
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลหงส์หิน


กิจกรรมของ สกร.ตำบลหงส์หิน
 footer