ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลแม่ใส






 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางสาวเบญญาภา ต่อมคำ
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลแม่ใส
สกร.ตำบลแม่ใส




ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลแม่ใส

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางสาวเบญญาภา ต่อมคำ
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: อาคารอบต.หลังเก่า บ้านแม่ใสกลาง หมู่ที่2
: ถนน - ตำบล แม่ใส อำเภอ เมืองพะเเยา จังหวัด พะเยา 56000
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 11 กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 089-4293635
E-Mail
: benyapa1904@hotmail.com
: 089-4293635
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลแม่ใส


กิจกรรมของ สกร.ตำบลแม่ใส
 footer