ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลท่าวังทอง


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางสาวพัทธ์ธีรา พงศ์กิตติ์ธาดา
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลท่าวังทอง
สกร.ตำบลท่าวังทอง
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลท่าวังทอง

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางสาวพัทธ์ธีรา พงศ์กิตติ์ธาดา
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลท่าวังทอง
: ถนน ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 12 กม. กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0864474983
E-Mail
: alisara2517@gmail.com
:
Youtube Channel

แผนที่ สกร.ตำบลท่าวังทอง


กิจกรรมของ สกร.ตำบลท่าวังทอง
 footer