ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลจำป่าหวาย


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
ครู กศน.ตำบลจำป่าหวาย
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลจำป่าหวาย
สกร.ตำบลจำป่าหวาย
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลจำป่าหวาย

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: ครู กศน.ตำบลจำป่าหวาย
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลจำป่าหวาย
: ถนน - ตำบล จำป่าหวาย อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 5 ก.ม. กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0859308757
E-Mail
: jeng7053@gmail.com
: jeng7053
Youtube Channel

แผนที่ สกร.ตำบลจำป่าหวาย


กิจกรรมของ สกร.ตำบลจำป่าหวาย
 footer