ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลบ้านตุ่น


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางสาววิมลพรรณ จันทร์ขาว
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลบ้านตุ่น
สกร.ตำบลบ้านตุ่น
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลบ้านตุ่น

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางสาววิมลพรรณ จันทร์ขาว
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: อาคารร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านตุ่นใต้
: ถนน ตำบล บ้านตุ่น อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0811113403
E-Mail
: sodaza718@gmail.com
: Kruya-ya
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลบ้านตุ่น


กิจกรรมของ สกร.ตำบลบ้านตุ่น
 footer