ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลป่าแฝก






 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางสาวรัชนีกร บุญเจิง
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลป่าแฝก
สกร.ตำบลป่าแฝก




ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลป่าแฝก

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางสาวรัชนีกร บุญเจิง
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลป่าแฝก
: ถนน ตำบล ป่าแฝก อำเภอ แม่ใจ จังหวัด พะเยา 56130
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: - กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 061-7646991
E-Mail
: ratchaneekorn052@gmail.com
: -
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลป่าแฝก


กิจกรรมของ สกร.ตำบลป่าแฝก
 footer