ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลดอกคำใต้


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางสาวสุวิมล สมวงค์ ครู กศน.ตำบลดอกคำใต้
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลดอกคำใต้
สกร.ตำบลดอกคำใต้
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลดอกคำใต้

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางสาวสุวิมล สมวงค์ ครู กศน.ตำบลดอกคำใต้
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: กศน.ตำบลดอกคำใต้
: ถนน พะเยา- เชียงคำ ตำบล ดอกคำใต้ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา 56120
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 2 กิโลเมตร กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0864891261
E-Mail
: Suvimon.tik27@gmail.com
: tik0864891261
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลดอกคำใต้


กิจกรรมของ สกร.ตำบลดอกคำใต้
 footer