ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลมาง


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นายอุดร คำบุญ้รือง
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลมาง
สกร.ตำบลมาง
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลมาง

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นายอุดร คำบุญ้รือง
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: 99 หมู่ 4 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
: ถนน - ตำบล บ้านมาง อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา 56160
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 5 กม. กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0611539329
E-Mail
: donnfe@gmail.com
: 0810240401
Youtube Channel
Website กศน.ตำบล

แผนที่ สกร.ตำบลมาง


กิจกรรมของ สกร.ตำบลมาง
 footer