ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลเชียงม่วน


 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน
นางนงนภัส สมภาร
ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
หัวหน้า สกร.ตำบลเชียงม่วน
สกร.ตำบลเชียงม่วน
ข้อมูลพื้นฐาน สกร.ตำบลเชียงม่วน

ชื่อ - นามสกุล ครู กศน.ตำบล
: นางนงนภัส สมภาร
ที่ตั้ง กศน.ตำบล
: ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ 10
: ถนน เชียงม่วน - พะเยา ตำบล เชียงม่วน อำเภอ เชียงม่วน จังหวัด พะเยา 56160
ระยะห่าง กศน.ตำบล ถึง อำเภอ
: 0 km. กิโลเมตร
เบอร์มือถือ (ครู กศน.ตำบล)
: 0830700142
E-Mail
: krulek@nfecmp.com
: 0821907755
Youtube Channel

แผนที่ สกร.ตำบลเชียงม่วน


กิจกรรมของ สกร.ตำบลเชียงม่วน
 footer