เรื่อง : การประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1565 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 11 กันยาน 2566 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง ในระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2566 ณ อุทยาหลวงราชพฤกษ์ และโรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer