เรื่อง : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   1569 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง

เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ สำนักงานส่งเสริม

การเรียนรู้จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer