เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง ของศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง ของศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center

MOE Sefety Center   superadmin   1639 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง ของศูนย์ความปลอดภัย MOE Safety Center

คู่มือผู้แจ้ง

https://bit.ly/3oYJd2m

คู่มือผู้รับแจ้ง

https://bit.ly/3QcSuj3


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer