เรื่อง : ศธ. คิกออฟ MOE SAFETY CENTER ระบบรับแจ้งเหตุในสถานศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ศธ. คิกออฟ MOE SAFETY CENTER ระบบรับแจ้งเหตุในสถานศึกษา

MOE Sefety Center   superadmin   1631 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดระบบแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา “MOE SAFETY CENTER” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาไทยในการแก้ปัญหาที่มีผลต่อนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง อุบัติเหตุ การถูกละเมิดสิทธิ์ และผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต
.
MOE SAFETY CENTER เปิดรับแจ้งเหตุผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน MOE Safety Center/ www.MOESafetyCenter.com/ LINE @MOESafetyCenter/ Call center 0-2126-6565 โดยจะมีการรายงานการแก้ไขปัญหาแบบ Real-time ช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยง - ความรุนแรง พร้อมการติดตามความคืบหน้า ซึ่งมีความเป็นธรรมและโปร่งใสแก่ทุกฝ่าย


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer