เรื่อง : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   1550 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

(สามารถคลิกที่รูปภาพได้เลยครับผม)

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer