เรื่อง : ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1565 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดพะเยาวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และนางจารุณี แก้วประภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งจังหวัดพะเยา จัดขึ้น โดยมี ว่าที่ ร.ต. ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 85 รูป จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมพิธี ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เบื้องหน้าหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer