เรื่อง : โครงการอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณ ก่อนยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : โครงการอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณ ก่อนยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1540 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยามอบหมายให้นางปรียากร ศรีเมือง นักวิชาการพัสดุ และ

นางจิตนา ขวาเวียง นักวิชาการเงินและบัญชีเข้าร่วมโครงการอบรมแนวปฏิบัติในการตรวจสอบรายงานการเงิน ทรัพย์สิน งบประมาณ ก่อนยกฐานะเป็นหน่วยงานระดับกรม ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer