เรื่อง : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1544 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 29 เมษายน 2566 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร

สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันประสูติ 29 เมษายน 2566

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer