เรื่อง : การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (MOE Safety Center) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา (MOE Safety Center)

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1543 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ความปลอดภัยในสถานศึกษา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

(MOE Safety Center) เพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามแนวทางการดําเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา สำนักงาน กศน. ปี 2566 ในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา กศน. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกายและจิตใจร่วมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ณ ห้องประชุมปัญยาสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer