เรื่อง : ต้อนรับ นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ต้อนรับ นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1587 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นำผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ

นายศุภฤกษ์ วงศ์บุตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติราชการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer