เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งบรรณารักษ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งบรรณารักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   1535 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว
กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer