เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเข้ารับการประเมินโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเข้ารับการประเมินโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์   superadmin   1536 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเข้ารับการประเมินโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา


ดาวน์โหลดประกาศ ที่นี่กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer