เรื่อง : การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดพะเยาใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดพะเยาใสสะอาด ๒๕๖๖" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   1543 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

การประกาศเจตนารมณ์

เรื่อง

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer