เรื่อง : ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ ประจำปี 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ ประจำปี 2566

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1541 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

มอบหมายให้นางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อำเภอจุน นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อม

ในการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือเกมส์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมร่มไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer