เรื่อง : กีฬา กศน.พะเยา เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : กีฬา กศน.พะเยา เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1545 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา โดยการนำของ นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน

กศน.จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขั้นกีฬา กศน.พะเยา เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยมีวัถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. รวมทั้งบุคลากร มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ห่างไกล ยาเสพติด หันมาสนใจเล่นกีฬากันมากขึ้น โดยมีนางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกามยาว

รักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังกวัดพะเยา กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.พะเยาเกมส์ฯ

โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันในครั้งนี้

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer