เรื่อง : โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1550 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษาและนายวิทยา อุดไทย นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP : KBO) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาโดยได้รับเกียรติจากนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาโดยมีเครือข่ายOTOP จังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรม


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer