เรื่อง : การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1544 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักศึกษา กศน. ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาทุกแห่ง รับชมการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live เพจ ETV Channel สถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ Educational Television, Ministry of Education (ETV)การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อม ในการจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer