เรื่อง : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1532 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางวารณี วิชัยศิริ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

ภูกามยาว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และ กศน.อำเภอเมืองพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสำนักงาน สถานศึกษาและห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยา ให้สวยงามน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer