เรื่อง : พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1537 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางจารุณี แก้วประภา

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และ บุคลากร กศน.อำเภอเมืองพะเยา

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer