เรื่อง : โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน ในหัวข้อ “เหลื่อมล้ำทำอย่างไรในพะเยา” กิจกรรมที่ 3 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : โครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน ในหัวข้อ “เหลื่อมล้ำทำอย่างไรในพะเยา” กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1534 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นที่พะเยา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำซ้ำซ้อน ในหัวข้อ “เหลื่อมล้ำทำอย่างไรในพะเยา” กิจกรรมที่ 3 ไลฟ์สดขายของออนไลน์ ณ อาคารเรียนรวม กศน.อำเภอเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer