เรื่อง : ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และ บรรณารักษ์ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ และ บรรณารักษ์

ข่าวประชาสัมพันธ์   1256010000   1544 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง

1.1 ครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 2 อัตรา   ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอจุน และ กศน.อำเภอภูซาง

1.2 บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอภูซาง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer