เรื่อง : หาแนวทางการจัดฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง สิทธิเด็กและเยาวชนกับการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : หาแนวทางการจัดฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย เรื่อง สิทธิเด็กและเยาวชนกับการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางจังหวัดพะเยา

ภารกิจผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1590 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ท่านอัญญาภิลักษณ์ รักขิตธรรม อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ

และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพะเยา เข้าพบ นางคนึงนิตย์ วันนิตย์

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เพื่อปรึกษาและหาแนวทางการจัดฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมาย

เรื่อง สิทธิเด็กและเยาวชนกับการสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเปราะบางจังหวัดพะเยา

ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer