เรื่อง : การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1531 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธาน

คณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ

พ.ศ.2565 ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้ารับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ

ด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

 


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer