เรื่อง : ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) สํานักงาน กศน. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) สํานักงาน กศน.

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1528 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายวุฒิชัย เบิกบาน นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) สํานักงาน กศน. ร่วมกับศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธ์ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ กรมอนามัย ในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภิบาลและน้ำบริโภคในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Aleetings ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer