เรื่อง : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบของเพิ่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอ่างทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา มอบของเพิ่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1538 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และบุคลากร สนง.กศน.จังหวัดพะเยา มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค

บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม ผ้าห่ม และของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ให้แก่ กศน จังหวัดอ่างทอง

และ กศน อำเภอโพธิ์ทอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการ

“กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ของศูนย์อำนวยการช่วยเหลือหน่วยงาน

สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยาณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer