เรื่อง : กศน.อำเภอปง มอบของเพิ่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอ่างทอง สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพะเยา
PYONFE MAIL
มีเดีย
ล็อกอิน


กิจกรรม : กศน.อำเภอปง มอบของเพิ่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา   1256010000   1536 คน

กดเพื่อแชร์ข่าว

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา รับมอบข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม จากจาก

กศน.อำเภอปง โดยนายสุพจน์ แน่ประโคนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปงเพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน ผ่านกิจกรรม

“กศน.จิตอาสา ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ของศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชน

(กศน. ช่วยเหลือประชาชน) สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เพื่อมอบให้กับสถานศึกษา ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


กดเพื่อแชร์ข่าว
 footer